Even geduld a.u.b.
Menu
Land
Zuid-Afrika
Adres
12 Lockheed St, Impala Park, Johannesburg, 1459
E-mail
info@augmentitsolutions.co.za
Telefoon
+27 76 942 1814
Sociale media:
Taal:
hero bg 14
Slider Navigation
AUGMENT IT SOLUTIONS

TERMS AND
CONDITIONS

Bring your ideas to life with our amazing
team of Web and App developers.
Scroll Down
our portfolio

What You Need To Know

Vertrouwensovereenkomsten

Bij AIS zijn we trots om te zeggen dat we indrukwekkende dingen ontwerpen. Wij zijn toegewijd aan excellentie, en omdat klanttevredenheid een van onze hoogste prioriteiten is, reageren we op de creatieve behoeften van onze klanten door innovatieve ontwerpen, vriendelijke service en een persoonlijke ervaring te bieden. De volgende voorwaarden zijn gedurende de jaren van ontwerpervaring op maat gemaakt om zowel de klant als het ontwerpbureau te beschermen tijdens een werkrelatie die is gebaseerd op vertrouwen.

Let op, onze vertrouwensovereenkomsten kunnen aan verandering onderhevig zijn. Zorg er altijd voor dat u de nieuwste algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld heeft gelezen voordat u uw aanbetaling doet voor een project. Wanneer we verwijzen naar Algemene Voorwaarden, verwijzen we naar onze Vertrouwensovereenkomst Documenten.

 • Als u uw aanbetaling betaalt, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden zoals vermeld in onze Vertrouwensovereenkomst.

 • Hierbij begrijpt de klant dat ze geen gedrukt Vertrouwensovereenkomst Document zullen ondertekenen tenzij dit wordt aangevraagd, maar door de aanbetaling voor het project te betalen, gaan ze akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden (zoals ook vermeld op alle offertes en facturen).

 • Merk op dat onze Vertrouwensovereenkomsten aan verandering onderhevig zijn. Zorg er altijd voor dat u de nieuwste algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld heeft gelezen voordat u uw aanbetaling doet voor een project. Wanneer we verwijzen naar algemene voorwaarden, verwijzen we naar onze Vertrouwensovereenkomst Documenten.

 • Als u uw aanbetaling betaalt, gaat u akkoord met de voorwaarden en documenten zoals vermeld in onze Vertrouwensovereenkomst.

 • Hierbij begrijpt de klant dat zij geen gedrukt vertrouwensdocument zullen ondertekenen, tenzij daarom wordt gevraagd, maar door de aanbetaling voor het project te betalen, stemmen zij in met de onderstaande algemene voorwaarden (zoals ook vermeld op alle offertes en facturen).

Algemene Voorwaarden voor Ontwerp

Rechten en Eigendom:

De Klant heeft recht op volledig eigendom van alle definitieve kunstwerken die tijdens het project zijn gemaakt na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding. Alle producten blijven eigendom van AIS totdat ze volledig zijn betaald. Geen kunstwerken zullen worden geleverd zonder volledige betaling.

Klantfeedback.

De klanten moeten bereid zijn om aanvankelijke feedback te geven over hoe nauw de voorgestelde ontwerpen aansluiten bij hun algemene behoeften en verwachtingen. De klant dient de ontwerpstrategie te selecteren die het beste aansluit bij hun behoeften en een lijst samen te stellen en te leveren van eventuele gewenste gesprekspunten voor herziening (indien nodig) aan AIS.

CONTRACTEN MET DERDEN

AIS is niet verantwoordelijk voor het contracteren van andere creatieve professionals om diensten te leveren die niet worden aangeboden door het bureau.

Geen project zal van start gaan op basis van de veronderstelling dat er derde partijen nodig zouden kunnen zijn voor de voltooiing van het project. Dergelijke details zullen worden afgerond vóór het begin van het project, tenzij de klant op een later tijdstip hierom vraagt.

Referenties voor dergelijke diensten kunnen worden verstrekt door AIS, gebaseerd op eerdere vertrouwensrelaties en succesvolle projecten met leveranciers.

Derde partijen om te overwegen:

 • Fotografen

 • Videografen

 • Tekstschrijvers

 • Drukkers

“AIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die optreedt na de definitieve verzending van het artwork naar een leverancier. Controleer alstublieft het definitieve artwork en vereis proefdrukken via leveranciers voordat u met projecten begint.

Betalingsvoorwaarden

Omdat er veel tijd, inzet en toewijding nodig zijn om de klant de perfecte website te bieden, is de klant verplicht om een aanbetaling van 50% te betalen voordat het werk begint. Het project wordt pas ingepland en geüpload naar het workflow-systeem zodra de aanbetaling door AIS is ontvangen, waarna het ontwerpteam wordt ingelicht om met de website te beginnen.

De aanbetaling is niet-terugvorderbaar. De overige 50% dient aan AIS te worden betaald bij voltooiing van het project, voordat het originele artwork en het open bestandsformaat aan de klant worden verstrekt.

Houd er rekening mee dat dit een strikt bedrijfsbeleid is, maar houd u hieraan om onaangenaamheden te voorkomen.

Geen gelden of aanbetalingen voor projecten worden op enig moment tijdens of na het project aan de klant terugbetaald.

De overige 50% dient betaald te worden aan AIS bij voltooiing van het project voordat het originele kunstwerk en het open bestandsformaat aan de klant worden geleverd.

Gelieve er nota van te nemen dat dit een strikt bedrijfsbeleid is; houd u hieraan om onaangenaamheden te voorkomen.

Vertraalde Betaling

Als, nadat het project is begonnen, proeven zijn verzonden en voltooid binnen 30 dagen, worden daaropvolgende facturen niet binnen 30 dagen betaald, dan wordt er een vertragingsvergoeding van 5% in rekening gebracht. Als, nadat het project is begonnen, proeven zijn verzonden en voltooid binnen 30 dagen, worden daaropvolgende facturen niet binnen 30 dagen betaald, dan wordt er een vertragingsvergoeding van 5% in rekening gebracht.

Aanpassingen

Alle projecten bevatten herzieningsrondes (specifieke hoeveelheden) zoals vermeld in de offertes.

Indien extra herzieningsrondes nodig zijn, wordt een afzonderlijke offerte dienovereenkomstig verstrekt. AIS kan en zal de klant nooit beperken in het veranderen van hun gedachten.

De prijs aan het begin van het contract is gebaseerd op de geschatte tijd die AIS nodig heeft om alles te voltooien zoals gevraagd, extra schattingen kunnen worden aangevraagd voor verdere of aanvullende wijzigingen.

De klant moet ervan uitgaan dat, na goedkeuring, alle toevoegingen, wijzigingen in inhoud, lay-out of proceswijzigingen die door de klant worden aangevraagd, de tijd en kosten zullen veranderen.

Toevoegingen en wijzigingen:

Nieuw werk dat door de klant wordt aangevraagd en door AIS wordt uitgevoerd na ATP (akkoord om door te gaan), wordt beschouwd als een toevoeging of wijziging (extra revisieronde).
Als de opdracht tot op zekere hoogte verandert en de specificaties zoals beschreven in de oorspronkelijke schatting aanzienlijk wijzigen, zal AIS een aanvullende offerte aan de klant voorleggen en moeten beide partijen akkoord gaan met de herziene of aanvullende vergoeding voordat verdere werkzaamheden worden voortgezet.

Bestandsindelingen

Volledig betaalde ontwerpen worden aan de klant geleverd in OPEN BESTANDSINDLING (PSD OF AI), Drukklare JPEG & PDF. Open bestanden worden alleen geleverd voor drukdoeleinden. Geen bewerking door de klant is mogelijk, tenzij Adobe Photoshop en/of Illustrator worden gebruikt.

BACK-UP

AIS is niet verantwoordelijk voor de back-up van eventuele eindontwerpen nadat ze aan de klant zijn geleverd, zoals hierboven vermeld. Na definitieve goedkeuring en levering kunnen back-upregelingen afzonderlijk worden aangeboden als de klant hierom verzoekt.

Fouten en omissies

AIS is niet verantwoordelijk voor het proeflezen van enig ontwerp. De klanten zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig controleren van proeven en andere te leveren materialen op nauwkeurigheid in alle opzichten, van spelling tot technische illustraties.
AIS is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen. De handtekening van de klant of de goedkeuringsmail, of die van de geautoriseerde vertegenwoordiger, is vereist op al het artwork voordat het wordt vrijgegeven voor afdrukken, digitale publicatie of andere implementatie.

Deadlines

Opmerking over Deadlines: AIS houdt van deadlines en we halen ze altijd, elke keer. “Om dit voor u te kunnen doen, moet u echter ook elke deadline halen.”

We vertrouwen erop dat u de projectstroom op gang houdt met uw goedkeuringen en akkoorden, evenals ons tijdig voorziet van inhoud voor uw website, meestal voordat het ontwerpproces kan beginnen.

Tijd buiten contact en vertragingen bij goedkeuringen zullen direct invloed hebben op het projectschema, wat noodzaakt tot het verplaatsen van deadlines en mijlpalen dienovereenkomstig. Houd er echter rekening mee dat betalingsmijlpalen ook worden ingepland. Door dit document te ondertekenen of uw aanbetaling te betalen, erkent u uw verantwoordelijkheden om het project op schema te houden. Op dezelfde manier, in het onwaarschijnlijke geval dat we een van onze deadlines missen, wordt de betalingsmijlpaal dienovereenkomstig aangepast.

“Als de klant nalaat om de noodzakelijke inhoud, middelen of feedback te leveren tegen de tijd die AIS als cruciaal beschouwt voor een deadline, zullen alle deadlines en mijlpalen (behalve betalingsmijlpalen) dienovereenkomstig worden aangepast.

Het niet nakomen van de deadlines/mijlpalen of de verplichtingen met betrekking tot de inhoud door de klant gedurende 7 dagen of langer zal resulteren in de herallocatie van de middelen van het bureau en het werk aan het project zal worden vertraagd of kan stoppen.

Annulering:

Een annuleringsvergoeding voor gestarte of voltooide werkzaamheden moet worden betaald door de klant, waarbij de vergoeding wordt berekend op basis van de mate van projectvoltooiing. De vergoeding zal niet meer bedragen dan 100% van de totale projectkosten. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de reeds bestede uren aan het project. Als na de start van het project de communicatie met de klant (persoonlijk, telefonisch of per e-mail) gedurende 30 dagen stopt, kan AIS het project annuleren. Daaropvolgend kan AIS ervoor kiezen om verdere werkzaamheden aan het project te staken. Het volledige bedrag dat voor het project is betaald, zal worden toegewezen als annuleringskosten.

Promotie

AIS heeft het recht om de digitale formaten van alle voltooide ontwerpen te gebruiken voor publicatie of andere promotionele doeleinden, en alleen voor deze doeleinden.

Gebruik van Ontwerpelementen

AIS gaat er juridisch vanuit dat klanten de tekstkopie en afbeeldingen (foto’s, stockafbeeldingen, webafbeeldingen) hebben nagelezen en goedgekeurd voordat ze de artwork en kopie aan AIS hebben geleverd voor ontwerpdoeleinden. Als AIS afbeeldingen moet zoeken op internet of stockafbeeldingwebsites (gratis en betaald), is het de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de gevonden afbeeldingen zijn gelicentieerd of beschikbaar zijn voor gebruik in het project onder commerciële of niet-commerciële gebruiksrechten. Indien de klant geen afbeeldingen levert, zal het ontwerpteam van AIS tijdelijke afbeeldingen gebruiken om het ontwerp te illustreren. Als de klanten het artwork goedkeuren en een aanbetaling van 50% betalen om het project af te ronden. AIS gaat ervan uit dat de klant deze afbeeldingen juridisch heeft gecontroleerd op gebruik volgens de wetten van het land en commerciële wetgeving die van toepassing is op het project. AIS gaat er juridisch vanuit dat de klant geen tekst illegaal heeft gekopieerd van andere inhoud en als zodanig de wet heeft overtreden en plagiaat heeft gepleegd. AIS kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor afbeeldingen, kunstwerken of tekst die in ontwerpen van welke aard dan ook wordt gebruikt. Als een klant wordt aangeklaagd voor het illegaal gebruik van een afbeelding, foto of tekst, is het de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de klant om juridische kosten en alle andere kosten te betalen die ontstaan door het verkeerd gebruiken van foto’s, afbeeldingen of tekstkopieën. AIS kan niet juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die kan optreden als gevolg van het onrechtmatige gebruik van afbeeldingen, foto’s, stockfoto’s, internetafbeeldingen, tekst of kopieertekst. Zodra de klant het project goedkeurt door een aanbetaling van 50% te betalen of volledig te betalen, wordt alle kunstwerken eigendom van de klant en zijn ze wettelijk verantwoordelijk. Klanten moeten controleren of afbeeldingen, foto’s, stockfoto’s, tekst en kopieën al dan niet kunnen worden afgedrukt, gepubliceerd of op het web of internet kunnen worden geplaatst. Elk ontwerpmateriaal of kunstwerk dat wordt afgedrukt of op het web of enige digitale en elektronische media wordt geplaatst, is de verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van de klant. Hierbij vrijwaart AIS zich van eventuele juridische gevolgen hiervan.

Communicatie:

AIS is bereikbaar per telefoon of e-mail van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur, of op vrijdagen tussen 8:30 uur en 16:00 uur. AIS is geopend op zaterdag van 8:00 uur tot 12:00 uur. AIS is gesloten op zondagen. Alle afspraken moeten worden ingepland zoals overeengekomen door beide partijen. Een persoonlijke ontmoeting op locatie met een ontwerper wordt in rekening gebracht tegen een uurtarief van R400 per uur. Alle herzieningen moeten uitsluitend schriftelijk (via e-mail) worden aangeleverd; er worden geen herzieningen gestart op basis van telefonische verzoeken/discussies.

Vertrouwelijkheid

De klant moet de ontwerper schriftelijk op de hoogte stellen voordat het project begint als een deel van het materiaal of de informatie die door de klant wordt verstrekt vertrouwelijk is.

En tot slot, om een hoog niveau van uitmuntendheid te bereiken, wordt uw betrokkenheid bij dit project zeer gewaardeerd en zal direct worden weerspiegeld in de resultaten. Door ons bureau in te huren, heeft u onze expertise ingeroepen over hoe de doelen die uw team en ons team hebben gedefinieerd, het best kunnen worden bereikt.

Om deze doelen te bereiken, hebben we uw deelname en medewerking nodig, zelfs als u sommige van de elementen of ontwerptermen niet volledig begrijpt (waar we ons best voor zullen doen om duidelijk te maken). Uiteindelijk kunnen we alleen bereiken wat we mogen bereiken, en de kwaliteit van het resultaat zal in hoge mate afhangen van de kwaliteit van uw deelname.

 • Door de aanbetaling te betalen, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van AIS zoals uiteengezet in dit document, tenzij anders overeengekomen.

 • Hierbij begrijpt de klant dat zij geen gedrukt vertrouwensakte-document zullen ondertekenen, tenzij hierom wordt gevraagd, maar door de aanbetaling voor het project te betalen, stemmen zij in met de bovenstaande algemene voorwaarden (zoals vermeld op alle offertes en facturen).

Website Algemene Voorwaarden

Procesbeschrijving:

Het is in onze mogelijkheid om de website binnen 30 werkdagen af te ronden, mits de klant ons voorziet van alle relevante informatie binnen 7 werkdagen na de aanbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Er moet vooraf een wederzijds overeengekomen datum worden vastgesteld waarop de website live zal gaan.

 • Zodra AIS de aanbetaling van 50% heeft ontvangen, zal het bureau de taak van de klant openen in het AIS-workflowsysteem.

 • Er moet een branding vragenlijst worden ingevuld, en een kort overleg/strategiebijeenkomst is vereist voordat met het project wordt begonnen.

 • AIS als team zal beginnen met brainstormen over het concept en de lay-out van het project, volgens de branding vragenlijst die van de Client is ontvangen.

Het ontwerpproces zal dan beginnen, met de lay-out, de uitstraling en de stijl.

Tijdens deze periode moet de klant alle relevante informatie (in Word-formaat) en foto’s/afbeeldingen met hoge resolutie verzamelen, die 7 dagen na ontvangst van de aanbetaling en de Branding Vragenlijst aan AIS moeten worden geleverd. De lay-out visuals van de website (in jpeg digitaal formaat) zullen aan de klant worden gepresenteerd (nog niets live) om de klant een idee te geven van het uiterlijk en de uitstraling van de website-sjabloon.

Indien twee ontwerpstrategieën worden gepresenteerd, zullen beide consistent zijn met de algemene doelstellingen van het project zoals uiteengezet in de strategiebrief en de branding vragenlijst.

 • De klant dient voorbereid te zijn om enig initiële feedback te geven over hoe nauw de voorgestelde ontwerpen aansluiten bij hun algemene behoeften en verwachtingen.

 • De klant dient de ontwerpstrategie te selecteren die het beste aansluit bij hun behoeften en een lijst met eventuele besprekingspunten voor herziening samen te stellen en aan AIS te leveren (indien nodig). De klant is meer dan welkom om elementen uit de verschillende ontwerpen te combineren om een uiteindelijke look te creëren binnen twee herzieningsrondes.

De klant zal vervolgens goedkeuring verlenen/ondertekenen voor de uiteindelijke ontwerpstrategie zodra de definitieve look is goedgekeurd en goedgekeurd. Zodra de definitieve look is goedgekeurd en goedgekeurd, zal AIS beginnen met het live bouwen van de website.

Omdat wijzigingen aan het template en de zorg na de definitieve goedkeuring extra tijd en geld kosten, verzoekt AIS de klant om 100% tevreden te zijn voordat het website-template live wordt gebouwd.

 • Zodra AIS de upload en opmaak van alle informatie (zoals aangeleverd) heeft voltooid, zal het bureau de klant een tijdelijke link sturen om hun website online te bekijken.

 • Klantfeedback en definitieve goedkeuring zijn vereist voordat de website live gaat.

 • Het ontvangen van de laatste betaling van 50% van de klant zorgt ervoor dat de taak wordt voltooid.

 • AIS zal vervolgens de basis-SEO voor de website afronden om deze live te laten gaan en om Google de website te laten indexeren en rangschikken.

 • Online marketing (SEO & SEM) kan pas plaatsvinden nadat de website is geïndexeerd door Google. Voor een gepersonaliseerde online marketingstrategie zullen wij u doorverwijzen naar een serviceprovider die u kunt gebruiken. Ze zullen in staat zijn om een offerte uit te brengen voor een marketingstrategieplan indien gevraagd door de klant.

Indelingsontwikkeling:

Het CMS-systeem dat wordt gebruikt voor het bouwen van websites is WordPress. Sommige van de gebruikte componenten zijn gekochte modules van WordPress-componentontwikkelaars, die vooraf zijn ontworpen voor specifieke systeemdoeleinden. Dit kan leiden tot bepaalde beperkingen op het gebied van programmering en lay-out.

Gebruik van webdesignelementen:

AIS gaat er wettelijk van uit dat klanten de tekstinhoud en afbeeldingen (foto’s, stockafbeeldingen, webafbeeldingen) hebben nagelezen en goedgekeurd voordat ze de kunstwerken en tekst aan AIS leveren voor ontwerpdoeleinden. Als AIS afbeeldingen van internet of stockafbeeldingwebsites (gratis en betaald) moet halen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de gebruikte afbeeldingen zijn gelicentieerd of beschikbaar zijn voor gebruik in het project volgens de wetten voor commercieel of niet-commercieel gebruik. Als de klant geen afbeeldingen verstrekt, zal het ontwerpteam van AIS placeholder-afbeeldingen gebruiken om het ontwerp te illustreren. Als de klanten het artwork goedkeuren en een aanbetaling van 50% betalen om het project af te ronden. AIS gaat ervan uit dat de klant deze afbeeldingen juridisch heeft gecontroleerd op gebruik volgens de wetten van het land en commerciële wetgeving die van toepassing is op het project. AIS gaat er juridisch van uit dat de klant geen tekst illegaal heeft gekopieerd van andere inhoud en daarmee de wet heeft overtreden en plagiaat heeft gepleegd. AIS kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, kunstwerken of gekopieerde tekst die wordt gebruikt in ontwerpkunst van welke aard dan ook. Indien een klant wordt aangeklaagd voor het illegaal gebruik van een afbeelding, foto, of tekst, is het de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de klant om de juridische kosten en eventuele andere kosten te betalen die ontstaan door het onjuiste gebruik van foto’s, afbeeldingen, of tekst. AIS kan niet juridisch aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die kan optreden als gevolg van het onjuiste gebruik van afbeeldingen, foto’s, stockfoto’s, internetafbeeldingen, tekst of kopieertekst. Zodra de klant het project goedkeurt door een aanbetaling van 50% te doen of het volledige bedrag voor het project te betalen, wordt alle kunstwerken eigendom van de klant en zijn zij wettelijk verantwoordelijk. Klanten moeten controleren of afbeeldingen, foto’s, stockfoto’s, tekst en kopieertekst kunnen of mogen worden afgedrukt, gepubliceerd of op het web of internet geplaatst. Elk ontwerpmateriaal of kunstwerk dat wordt afgedrukt of op internet wordt geplaatst, of op enige digitale en elektronische media, is de verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van de klant. Hierbij vrijwaart AIS zich van eventuele juridische gevolgen hiervan.

Backup:

De voltooide website, inclusief de SQL-database, wordt meteen na gereedheid voor livegang geback-upt. Deze back-up wordt aan de klant geleverd. Er wordt geen maandelijkse back-up gemaakt door AIS, tenzij dit wordt aangevraagd door de klant, waarvoor een vergoeding van R150 per maand geldt.

Online Marketing Diensten (SEO & SEM):

 • Alleen basis SEO (Search Engine Optimization, zoekmachineoptimalisatie) is inbegrepen in de standaard websitepakketten. Basis SEO omvat geen eerste pagina rangschikking met Google of andere zoekmachines.

Om de eerste pagina te bereiken.-pagina rangschikkingen met Google dient een geavanceerde SEO-strategie te worden overeengekomen, die SEO- en SEM-diensten op maandbasis omvat en apart wordt geprijsd. SEO-resultaten kunnen variëren en het kan 4-6 weken duren voordat de website door Google wordt geïndexeerd nadat de website is voltooid.

 1. Basis-SEO omvat:

Sitemap geüpload naar Google.

Website geïndexeerd bij Google.

Basiszoekwoorden ingebouwd in pagina’s.

Websitebeschrijving ingebouwd in de kop.

 • Gebruik van zoekmachinevriendelijke (SEF) URL’s.

 • Er wordt een Google Analytics-account op naam van de klant aangemaakt om de prestaties en statistieken van de website te meten. Alleen leesrechten voor dit account zullen aan de klant worden verstrekt. Volledige beheerrechten voor dit account zullen door AIS behouden worden om ervoor te zorgen dat de SEM-strategie niet kan worden gewijzigd door een derde partij. De volledige beheerrechten zullen naar de klant worden overgezet wanneer het maandelijkse SEO- en SEM-contract is beëindigd en volledig is betaald.

 • Er wordt een Google Webmaster-account op naam van de klant aangemaakt om te communiceren met Google over websiteprestaties, indexering, fouten, malware, enzovoort. Volledige beheerrechten voor dit account zullen door AIS behouden worden om ervoor te zorgen dat de SEM-strategie niet kan worden gewijzigd door een derde partij. De volledige beheerrechten zullen naar de klant worden overgezet wanneer het maandelijkse SEO- en SEM-contract is beëindigd en volledig is betaald.

Betalingen:

Omdat er veel tijd, moeite en toewijding worden gestoken in het leveren van de perfecte website aan de klant, is de klant verplicht om een aanbetaling van 50% te betalen voordat het werk begint. Het project wordt pas ingepland en geüpload naar het workflow-systeem zodra de aanbetaling is ontvangen door AIS, waarna het team van ontwerpers zal worden ingelicht om met de website te beginnen.

De aanbetaling is niet terugbetaalbaar. De overige 50% dient betaald te worden aan AIS bij voltooiing van het project voordat het originele kunstwerk en het open bestandsformaat aan de klant worden geleverd.

Gelieve er nota van te nemen dat dit een strikt bedrijfsbeleid is; houd u hieraan om onaangenaamheden te voorkomen.

Geen gelden of aanbetalingen voor projecten zullen op enig moment tijdens of na het project aan de klant worden terugbetaald.

De resterende 50% dient te worden betaald aan AIS bij voltooiing van het project, voordat het originele artwork en het open bestandsformaat aan de klant worden geleverd.

Houd er rekening mee dat dit een strikt bedrijfsbeleid is. Houd u hieraan om onaangenaamheden te voorkomen.

Geen gelden of aanbetalingen voor projecten zullen op enig moment tijdens of na het project aan de klant worden terugbetaald.

Vertraagde Betaling:

Als, nadat het project is gestart, proefdrukken zijn verzonden en voltooid binnen 30 dagen, worden daaropvolgende facturen niet binnen 30 dagen betaald, dan wordt er een vertragingsvergoeding van 5% in rekening gebracht. Dit initiële percentage van 5% zal worden toegevoegd aan elk volgend periode van 30 dagen totdat het volledige bedrag is ontvangen door AIS.

Fouten en Omissies:

AIS is niet verantwoordelijk voor het nalezen van de inhoud van een website. De klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig controleren van proefdrukken en andere op te leveren materialen op nauwkeurigheid op alle gebieden, variërend van spelling tot technische illustraties. AIS is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. De handtekening van de klant of een goedkeuringsmail van de gemachtigde vertegenwoordiger is vereist.

 • AIS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van enige informatie op uw website.

 • AIS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele juridische kwesties die kunnen ontstaan met betrekking tot de inhoud van uw website. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht.

 • AIS aanvaardt geen verantwoordelijkheid als de beveiliging van uw website wordt aangetast door een hacker of schadelijke code. Websites gehost door Absolute Hosting worden gehost op een beveiligde server met antivirusbescherming. WordPress heeft ingebouwde beveiliging en websitebeheerders (back-ends) zijn beschermd met een beheerdersgebruikersnaam en wachtwoord.

Herzieningen:

Alle projecten omvatten revisierondes (specifieke aantallen) zoals vermeld in de offertes. include revision rounds (specific amounts) as stated in the quotations.

Indien extra revisierondes nodig zijn, wordt een aparte offerte dienovereenkomstig verstrekt. AIS kan en zal de klant nooit beperken in het veranderen van hun mening.

De prijs aan het begin van het contract is gebaseerd op de geschatte tijd die AIS nodig heeft om alles te voltooien zoals gevraagd, aanvullende schattingen kunnen worden aangevraagd voor verdere of aanvullende wijzigingen die moeten worden uitgevoerd.

De klant moet ervan uitgaan dat, na goedkeuring, alle toevoegingen, wijzigingen, veranderingen in inhoud, lay-out of proceswijzigingen die door de klant worden aangevraagd, de tijd en kosten zullen beïnvloeden.

Toevoegingen en Wijzigingen:

Nieuw werk dat door de klant wordt aangevraagd en uitgevoerd door AIS na ATP (akkoord om door te gaan), wordt beschouwd als een toevoeging of wijziging (extra revisieronde).
Als de opdracht dusdanig verandert dat de specificaties die zijn beschreven in de oorspronkelijke offerte aanzienlijk worden gewijzigd, zal AIS een aanvullende offerte aan de klant voorleggen en moeten beide partijen akkoord gaan met de herziene of aanvullende vergoeding voordat verder werk wordt voortgezet.

Deadlines

Een opmerking over deadlines: AIS houdt van deadlines en we halen ze elke keer, zonder uitzondering. Om dit voor u te kunnen doen, moet u echter ook elke deadline halen.

We zullen op u vertrouwen om de projectstroom gaande te houden met uw goedkeuringen en akkoordverklaringen, evenals om ons tijdig inhoud te verstrekken voor uw website – meestal voordat het ontwerpproces kan beginnen.

Tijd zonder contact en vertragingen in goedkeuringen zullen direct invloed hebben op het projectschema, wat noodzakelijkerwijs betekent dat deadlines en mijlpalen worden verschoven, maar let op dat betalingsmijlpalen zullen worden gepland. Door dit document te ondertekenen of uw aanbetaling te betalen, erkent u uw verantwoordelijkheden om het project op schema te houden. Evenzo, in het onwaarschijnlijke geval dat we een van onze deadlines missen, zal de betalingsmijlpaal dienovereenkomstig worden aangepast.

Als de klant nalaat noodzakelijke inhoud, middelen of feedback te leveren tegen de door AIS als cruciaal beschouwde deadline, worden alle deadlines en mijlpalen (met uitzondering van betalingsmijlpalen) dienovereenkomstig aangepast.

Het niet nakomen van de tijdlijn/mijlpaal- of inhoudsverplichtingen door de klant gedurende 7 dagen of langer zal resulteren in de herallocatie van de bureauhulpmiddelen en het werk aan het project zal worden vertraagd of kan worden stopgezet.

Klantenservice:

Als gevolg van ontevredenheid van de klant (als gevolg van een verkeerd begrepen briefing, procesproblemen of niet voldoen aan redelijke verwachtingen), dient de klant een vergadering bij te roepen met de toegewezen projectplanner van AIS en te bemiddelen voor een gunstige oplossing voor beide partijen.

Annulering:

Een annuleringsvergoeding voor gestart of voltooid werk zal door de klant worden betaald, waarbij de vergoeding is gebaseerd op de mate van voltooiing van het project. De vergoeding zal niet meer bedragen dan 100% van de totale projectkosten. Deze vergoeding zal worden gebaseerd op de reeds bestede uren aan het project. Als na de aanvang van het project de communicatie met de klant (persoonlijk, telefonisch of via e-mail) gedurende 30 dagen stopt, heeft AIS het recht om het project te annuleren. Daarna kan AIS ervoor kiezen om verder werk aan het project te staken. Het volledige bedrag dat voor het project is betaald, zal worden toegewezen als annuleringsvergoeding.

Communicatie:

AIS is bereikbaar per telefoon of e-mail van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur, of op vrijdagen tussen 8:30 uur en 16:00 uur. AIS is geopend op zaterdag van 8:00 uur tot 12:00 uur. AIS is gesloten op zondagen. Alle afspraken moeten worden ingepland zoals overeengekomen door beide partijen. Een persoonlijke sitebijeenkomst met een ontwerper wordt in rekening gebracht tegen een uurtarief van R400 per uur. Alle revisies dienen uitsluitend in schriftelijk formaat (via e-mail) te worden geleverd; er zullen geen revisies worden gestart op basis van telefonische verzoeken of discussies.

Vertrouwelijkheid:

De klant moet de ontwerper schriftelijk op de hoogte stellen voordat het project begint als een deel van enig materiaal of informatie die door de klant wordt verstrekt, vertrouwelijk is.

Tot slot, om een hoog niveau van excellentie te bereiken, wordt uw toewijding aan dit project zeer gewaardeerd en zal rechtstreeks tot uiting komen in de resultaten. Door ons bureau in te schakelen, hebt u onze expertise ingeroepen over hoe de doelen die uw team en ons team hebben gedefinieerd, het beste kunnen worden bereikt.

Hostingdiensten:

AIS is niet verantwoordelijk voor de hosting van de website of andere diensten met betrekking tot de gehoste server. AIS geeft er de voorkeur aan om een website te hosten bij Absolute Hosting. Voor problemen met betrekking tot hosting moet contact worden opgenomen met het hostingbedrijf waar de domeinnaam is geregistreerd. AIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele snelheids- of downtime-problemen met betrekking tot hosting.

 • Indien de klant hulp nodig heeft bij domeinregistratie of -overdrachten, dient AIS vooraf te worden geïnformeerd. Formulieren voor domeinoverdrachten/nieuwe domeinregistratie zullen op verzoek worden verstrekt. Domeinnamen die worden overgedragen aan AIS worden geregistreerd in de staat waarin AIS verklaart dat wij niet aansprakelijk zijn en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige criminele daad die wordt gepleegd door gebruik te maken van de domeinnaam om crimineel gedrag uit te voeren.

 • AIS behoudt zich het recht voor om de klant in rekening te brengen voor eventuele domeinbeheertaken. Maandelijkse domeinhostingkosten worden rechtstreeks betaald aan het hostingbedrijf van keuze.

Hostingvoorwaarden

Onze Gedetailleerde Disclaimer voor Hosting en Domeinregistratie.

Door de volledige aanbetaling van uw domeinregistratie en de hosting van de eerste maand te betalen, accepteert u deze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u de domeinregistratie, hosting en de in dit document beschreven algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. U stemt ook in met de algemene voorwaarden van eventuele derde partijen die onze domeinpartners zijn.

AIS behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om op elk moment een of meerdere van de voorwaarden, bepalingen en werking van deze website en dienst te wijzigen of aan te passen. Door gebruik te maken van deze dienst doet de gebruiker afstand van eventuele rechten of claims die hij of zij tegen AIS zou kunnen hebben met betrekking tot dergelijke wijzigingen. Zonder het voorgaande te beperken, is AIS niet aansprakelijk jegens u of uw bedrijf voor enige incidentele, gevolg-, speciale of bestraffende schade, verloren of veronderstelde winsten, of royalty’s die voortvloeien uit deze overeenkomst, of enige goederen of diensten die zijn geleverd, hetzij voor schending van garantie of enige daaruit voortvloeiende verplichting, anderszins, hetzij de aansprakelijkheid wordt beweerd op basis van contract of niet (inclusief nalatigheid en strikte productaansprakelijkheid), en ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Hierbij doet elke partij afstand van enige claims dat deze uitsluitingen een dergelijke partij beroven van een passend middel. U erkent dat derden product- en dienstverleners hun producten en diensten adverteren op de website van AIS. AIS vormt van tijd tot tijd partnerschappen of allianties met sommige van deze leveranciers om de levering van deze producten en diensten aan u te vergemakkelijken. U erkent echter en gaat ermee akkoord dat AIS op geen enkel moment enige voorstelling of garantie doet met betrekking tot producten of diensten van derden, noch zal AIS aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige claims die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke producten en diensten van derden. Hierbij doet u afstand van en verwerpt u alle rechten en vorderingen die u tegen AIS zou kunnen hebben met betrekking tot producten en diensten van derden, voor zover toegestaan door de wet.

Algemene Voorwaarden.

Door de 100% aanbetaling van uw domeinregistratie en de hosting van de eerste maand te betalen, accepteert u deze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u de domeinregistratie, hosting en de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in dit document hebt gelezen en ermee akkoord gaat. U stemt ook in met de algemene voorwaarden van eventuele derde partijen die onze domeinpartners zijn.

Algemeen

AIS behoudt het recht om een of meerdere van de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

Dit is een overeenkomst tussen u en AIS met betrekking tot uw gebruik van de diensten, producten, computers, interactieve informatie, communicatie, intellectuele eigendom en serverbeheerdiensten van AIS en vervangt alle eerdere overeenkomsten. Alle dergelijk gebruik is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen en beleidslijnen zoals uiteengezet in deze overeenkomst, in combinatie met de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het relevante product of de relevante dienst (gezamenlijk “deze Overeenkomst”).

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle accounts, sub-accounts en eventuele alternatieve accountnamen die zijn gekoppeld aan uw hoofdaccount. De Account Houder is verantwoordelijk voor het gebruik van elk account. De Account Houder is verantwoordelijk voor het gebruik van elk account op welke manier dan ook, of het nu wordt gebruikt onder een andere naam of door een andere persoon, en voor het waarborgen van volledige naleving van deze Overeenkomst door alle gebruikers van dat account.

In gevallen waarin de Consumer Protection Act, 2008 (“de CPA”) van toepassing is op deze Overeenkomst, zullen de bepalingen van de CPA voorgaan in geval van een conflict tussen enige bepaling van deze Overeenkomst en de bepalingen van de CPA.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door.

Beleid voor Acceptabel Gebruik

Door gebruik te maken van de diensten van AIS gaat u akkoord met het naleven van onze beleidslijnen en procedures, inclusief dit Beleid voor Acceptabel Gebruik (AUP).

Algemeen en Acceptabel Gebruik

Van u wordt verwacht dat u de diensten van AIS gebruikt met respect, beleefdheid en verantwoordelijkheid, met inachtneming van de rechten van andere gebruikers. We verwachten dat u een basiskennis heeft van hoe het internet functioneert, de soorten gebruik die over het algemeen acceptabel zijn en de soorten gebruik die niet acceptabel zijn. Gezond verstand wordt beschouwd als de beste leidraad voor wat als acceptabel gebruik wordt beschouwd.

Onaanvaardbaar Gebruik

Illegale activiteiten in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, activiteiten zoals ongeautoriseerde distributie of kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, schending van exportbeperkingen, intimidatie, fraude, handel in obsceniteiten, kindermisbruikafbeeldingen, of op enigerlei wijze, drugshandel en andere illegale activiteiten.

Het is ten strengste verboden om AIS-diensten en servers te gebruiken voor dergelijke doeleinden. Dit omvat, zonder beperking, materiaal beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten die worden gebruikt zonder de juiste autorisatie, en materiaal dat obsceen is, lasterlijk, een juridische bedreiging vormt of in strijd is met exportcontrolewetten.

Voorbeelden van onaanvaardbare inhoud of links zijn onder andere “illegale software”, “hackerprogramma’s of archieven”, “Warez-sites”, “IRC-bots”, “illegale MP3’s”, enzovoort.

Vanwege de aard van een gedeelde webhostingomgeving behoudt AIS zich het recht voor om klanten te vragen hun gedeelde webhostingpakket te upgraden of problemen op hun gedeelde webhostingpakket op te lossen als deze een negatieve invloed hebben op de netwerk- of serverprestaties voor de meerderheid van onze klanten.

Het gedeelde webhostingplatform van AIS is bedoeld voor het hosten van een website met relevante, passende en legale inhoud en functies voor persoonlijk gebruik of een kleine thuisonderneming, zonder zorgen over overschrijdingen van het dataverkeer. Het gebruik van de service mag niet wijzen op grootschalige ondernemingen of toepassingen waar een dedicated server meer geschikt zou zijn.

AIS verbiedt het gebruik van de schijfruimte van de gedeelde webhostingservice voor een ander doel dan de beoogde functie: het hosten van inhoud, persoonlijke en kleine zakelijke e-mail, en relevante webbestanden.

Het gebruik van dedicated of shared hostingdiensten voor het hosten van torrents is niet toegestaan.

Het gebruik van boxes en/of het draaien van proxies is ten strengste verboden. Servers die voortdurend het risico lopen dergelijke diensten te ondersteunen, zullen met onmiddellijke ingang worden uitgeschakeld en verwijderd uit ons netwerk.

Het plaatsen van lasterlijke, schandalige, gewelddadige of persoonlijke informatie over een persoon zonder hun toestemming, met opzet pijn of emotionele stress toebrengen, of inbreuk maken op handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten is niet toegestaan.

Elk onaanvaardbaar gebruik van de diensten vormt een materiële schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, en AIS behoudt volledig en uitsluitend haar rechten op dit gebied.

Interpretatie

De bepalingen van dit beleid zijn niet bedoeld als allesomvattend, maar zijn bedoeld als richtlijnen. Over het algemeen is elk gedrag dat in strijd is met de wet, regelgeving of de algemeen aanvaarde normen van de internetgemeenschap, al dan niet uitdrukkelijk vermeld in dit beleid, ten strengste verboden. AIS behoudt te allen tijde het recht om gedrag te verbieden dat zijn reputatie en goede naam op welke manier dan ook schaadt.

E-mail- en Domeininstellingen

AIS is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste e-mail- of domeinhostinginstellingen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat de instellingen correct zijn of correct worden begrepen.

E-mail- of hostinginstellingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen vanwege beveiligingsprotocollen die zijn ingesteld om netwerk kwetsbaarheden te beschermen.

AIS zal niet betalen voor eventuele IT-gerelateerde problemen met betrekking tot de e-mail, hosting of website van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor hun eigen IT-accounts en facturering.

IT-bedrijven die de IT-systemen van hun klanten ondersteunen, kunnen contact opnemen met AIS via info@augmentitsolutions.co.za voor e-mail-, hosting- en domeininstellingen.

AIS is niet verantwoordelijk voor het instellen van e-mail voor cliënten op desktops en mobiele apparaten. Alle softwaregerelateerde problemen moeten worden besproken of geraadpleegd bij een gerenommeerd geregistreerd IT-ondersteuningsbedrijf.

Systeem- en netwerkbeveiliging

Schendingen van systeem- of netwerkbeveiliging zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid. Voorbeelden zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende:

Ongeautoriseerde toegang, gebruik, onderzoek of scan van beveiligings- of authenticatiemaatregelen, gegevens of verkeer van een systeem.

Het verstoren van de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, mail bombing, flooding, opzettelijke pogingen om een systeem te overbelasten en broadcast-aanvallen.

Het vervalsen van een TCP-IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of een nieuwsgroepbericht; en

Het gebruiken van berichten of programma’s die overmatige CPU-tijd of opslagruimte verbruiken, het toestaan van het gebruik van mailservices, doorstuurmogelijkheden voor e-mail, POP-accounts of automatische antwoordfuncties anders dan voor hun eigen account; of doorverkoop van toegang tot CGI-scripts die zijn geïnstalleerd op onze servers.

Spammen

Het verzenden van ongevraagde e-mailberichten, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële advertenties en informatieve aankondigingen, is uitdrukkelijk verboden. Een gebruiker mag niet de mailservers van een andere website gebruiken om e-mail door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende website, noch producten, software of diensten verspreiden, adverteren of promoten die primair tot doel hebben ongevraagde commerciële e-mail of spam aan te moedigen of te vergemakkelijken.

Het is in strijd met het beleid van AIS voor klanten om onze servers te gebruiken om op enigerlei wijze deel te nemen aan een van de volgende activiteiten:

Het is in strijd met het beleid van AIS om berichten te plaatsen in Usenet of andere nieuwsgroepen, forums, e-mail mailinglijsten of vergelijkbare groepen of lijsten die off-topic zijn volgens het handvest of andere door de eigenaar gepubliceerde FAQ of beschrijving van de groep of lijst.

Het is in strijd met het beleid van AIS om ongevraagde massa-e-mails te versturen als dergelijke e-mails klachten van de ontvangers veroorzaken.

Het is in strijd met het beleid van AIS om een van de voornoemde activiteiten uit te voeren met behulp van de diensten van een andere provider, maar dergelijke activiteiten via een door AIS geleverde server te leiden, of een door AIS geleverde server te gebruiken als doorgeefluik voor reacties.

Het is verboden om gebruikersinformatie te vervalsen die aan AIS of andere gebruikers van de dienst wordt verstrekt in verband met het gebruik van een AIS-dienst.

We behouden het recht om een dienst op te schorten vanwege spamactiviteiten. Er geldt een reactivatiekosten.

Vaststelling van een schending van dit beleid

AIS zal de enige arbiter zijn en de volledige en uitsluitende bevoegdheid hebben om te bepalen wat wordt beschouwd als een schending van dit beleid.

Gevolgen van schending van dit beleid

Wanneer AIS op de hoogte wordt gesteld van een vermeende schending van zijn AUP (Acceptable Use Policy), zal AIS een onderzoek starten (binnen 24-48 uur). Tijdens het onderzoek kan AIS uw toegang beperken om verdere mogelijk ongeoorloofde activiteit te voorkomen. Als u wordt gevonden in strijd met ons SPAM-beleid, kan AIS naar eigen goeddunken uw account beperken, opschorten of beëindigen en/of andere civiele maatregelen nemen. Bovendien behoudt AIS het recht om civiele maatregelen te nemen voor alle kosten die verband houden met het onderzoek van een gerechtvaardig Indien een dergelijke schending een strafbaar feit is, zal AIS de betreffende wetshandhavingsinstantie op de hoogte stellen van deze schending.

AIS Services (PTY) Limited verstrekt geen servicecredits voor eventuele uitval als gevolg van service-uitschakeling als gevolg van schendingen van het beleid.

U bent aansprakelijk voor eventuele kosten die AIS maakt als gevolg van uw schending van deze algemene voorwaarden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, advocatenkosten en kosten als gevolg van reacties van de postmeester op klachten over ongevraagde commerciële mailings en/of ongeautoriseerde bulkmailings en/of schendingen van nieuwsservers.

Eerste overtredingen zullen resulteren in een opruimingsvergoeding van R1600, en uw account zal worden beoordeeld voor mogelijke onmiddellijke beëindiging.

Een tweede overtreding zal resulteren in een opruimingsvergoeding van R3700 en onmiddellijke beëindiging van uw account.

De klant die deze beleidsregels overtreedt, stemt ermee in om ook onderzoekskosten te betalen van niet meer dan R1700 per uur die AIS-personeel moet besteden om eventuele overtredingen te onderzoeken.

Wijziging

AIS kan van tijd tot tijd, met redelijke kennisgeving aan klanten, haar huidige aanbiedingen voor gedeelde en dedicated hosting herzien of aanpassen met betrekking tot prijs, functies, dataverkeer toewijzingen en schijfgroottes.

AIS behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving enige bepaling van dit beleid toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

Melden van Netwerk Misbruik

Elke partij die melding wil maken van schendingen van het AIS-beleid, kan contact opnemen via e-mail: info@augmentitsolutions.co.za

Website verwijderingen

Alle vragen met betrekking tot website verwijderingen kunnen worden gericht aan de Internet Service Provider Association (ISPA), die door AIS is aangesteld als haar vertegenwoordiger voor het ontvangen van verwijderingskennisgevingen volgens Hoofdstuk 11 van de Electronic Communication and Transactions Act van 2002:

Website: www.ispa.org.za/

Email: takedown@ispa.org.za

Vrijwaringen en Aansprakelijkheidsbeperkingen

U stemt ermee in dat onze volledige aansprakelijkheid en uw exclusieve remedie met betrekking tot enige diensten die onder deze Overeenkomst worden geleverd en enige schending van deze Overeenkomst, uitsluitend beperkt is tot het bedrag dat u hebt betaald voor dergelijke diensten. Wij en onze aannemers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om een van de Diensten te gebruiken, of voor de kosten van de aanschaf van vervangende diensten.

Wij wijzen elke verlies of aansprakelijkheid af die voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot, verlies of aansprakelijkheid als gevolg van:

Toegangsvertragingen of toegangsonderbrekingen.

Niet-levering van gegevens of verkeerde levering van gegevens.

Natuurrampen

Het ongeoorloofde gebruik of misbruik van uw accountidentificatie of wachtwoord.

Fouten, weglatingen of onjuistheden in enige informatie of dienst(en) die onder deze Overeenkomst worden verstrekt.

De onderbreking van uw dienst.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor verlies van registratie en gebruik van uw domeinnaam, voor onderbreking van uw bedrijfsvoering, of voor enige directe, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief gederfde winst), ongeacht de vorm van de handeling, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Onderworpen aan de bepalingen van de CPA, voor zover van toepassing, worden de diensten van AIS geleverd op basis van “zoals het is”, “beschikbaarheid”, zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van rechten van derden. AIS wijst uitdrukkelijk elke verklaring of garantie af dat de AIS-diensten vrij zullen zijn van fouten, veilig zullen zijn of ononderbroken zullen verlopen.

Geen mondeling advies of schriftelijke informatie verstrekt door AIS, haar werknemers, licentiegevers of soortgelijke partijen zal een garantie scheppen; noch mag u vertrouwen op dergelijke informatie of advies alsof het een garantie was. De voorwaarden van dit gedeelte zullen overleven bij beëindiging van deze Overeenkomst.

AIS zal zich naar beste vermogen inspannen om een continue internetaanwezigheid te handhaven voor de accounthouder. U erkent hierbij dat het netwerk op verschillende tijdstippen kan uitvallen als gevolg van, maar niet beperkt tot, onderbrekingen in de nutsvoorzieningen, apparatuurstoringen, natuurrampen, natuurelementen, of menselijke fouten.

De bepalingen van dit gedeelte zullen blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst.

Verantwoordelijkheid voor inhoud en vrijwaringen van de accounthouder.

U stemt ermee in om AIS schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enige vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met activiteiten die door u zijn uitgevoerd. U en AIS zullen elkaar onverwijld op de hoogte stellen bij ontvangst van enige claim of juridische actie die voortvloeit uit activiteiten die onder deze Overeenkomst zijn uitgevoerd.

U stemt ermee in geen afbeeldingen die pornografisch materiaal bevatten op te slaan, te verzenden, te linken, te adverteren of beschikbaar te stellen via de virtuele webhostingservice.

AIS behoudt zich het recht voor om de service te weigeren als een van de inhoud binnenin, of een van de links vanaf uw website, als illegaal, misleidend of obsceen wordt beschouwd, of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden of het toen geldende Acceptabel Gebruiksbeleid van AIS, naar het enkele en absolute oordeel van AIS.

AIS zal wachtwoorden van geen enkel account wijzigen zonder bewijs van identificatie, dat bevredigend is voor AIS en kan onder andere schriftelijke autorisatie met een handtekening omvatten. In het geval van een partnerschapsbreuk, echtscheiding of andere juridische problemen waarbij u betrokken bent, begrijpt u dat AIS neutraal zal blijven en het account kan opschorten totdat de situatie is opgelost. In geen geval zal AIS aansprakelijk zijn voor verliezen die u oploopt tijdens deze periode van vaststelling van eigendom of anderszins. U stemt ermee in om AIS schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enige vorderingen die voortvloeien uit dergelijke eigendomsgeschillen.

U stemt ermee in om AIS en elke andere accounthouder te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen enige vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten die door AIS worden geleverd. De voorwaarden van dit gedeelte zullen overleven bij beëindiging van deze Overeenkomst.

U stemt ermee in om AIS niet te schaden, noch haar reputatie, computersystemen, programmering, en/of andere personen die gebruikmaken van de diensten van AIS.

De voorwaarden van dit gedeelte zullen overleven bij beëindiging van deze Overeenkomst.

Wijziging van Diensten.

U stemt ermee in dat AIS bepaalde limieten kan instellen met betrekking tot het gebruik van enige AIS-dienst die wordt aangeboden op enige AIS-website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de maximale periode waarin e-mailberichten worden bewaard door enige AIS-dienst, het maximale aantal e-mailadressen dat kan worden verzonden vanaf of ontvangen door een account op enige AIS-dienst, de maximale schijfruimte die op uw naam beschikbaar zal worden gesteld door AIS, hetzij cumulatief of voor een bepaalde dienst. U erkent dat de kenmerken, parameters (bijvoorbeeld de hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is voor gebruikers) of het bestaan van enige AIS-dienst op elk moment kunnen veranderen.

AIS behoudt zich het recht voor om de server voor uw website te selecteren voor de beste prestaties. U begrijpt dat de diensten die door AIS worden geleverd, worden aangeboden op een gedeelde server. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat één website de server overbelast met zware CPU-gebruik, bijvoorbeeld door het gebruik van zeer actieve CGI-scripts of chat-scripts. Als uw website de server overbelast en klachten veroorzaakt van andere gebruikers, bent u gegroeid buiten het domein van gedeelde servers en zult u uw website moeten verplaatsen. Als u weigert om te voldoen aan deze sectie, heeft AIS het recht om de aan u geleverde diensten te beëindigen zonder enige restitutie van het ongebruikte, vooraf betaalde gedeelte door u.

Niet-overdraagbaarheid van diensten

Uw rechten en privileges onder deze Overeenkomst kunnen niet worden verkocht of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AIS.

Wachtwoorden

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. In het geval van een beveiligingsinbreuk via uw account, bent u aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van AIS, inclusief eventuele daaruit voortvloeiende schade, totdat u AIS klantenservice op de hoogte stelt.

De verantwoordelijkheid voor alle wachtwoorden en andere gerelateerde gevoelige informatie

U neemt de verantwoordelijkheid op u voor alle wachtwoorden en andere gerelateerde gevoelige informatie. Mochten er extra kosten ontstaan door het gebruik van slechte inloggegevens (zoals, maar niet beperkt tot blanco wachtwoorden of “test” accounts), dan zal er geen schuld worden gelegd bij AIS.

Toewijzing van IP-adressen

AIS wijst u een internetprotocoladres toe in verband met uw gebruik van de AIS-diensten. Het recht om dat internetprotocoladres te gebruiken blijft bij en behoort uitsluitend toe aan AIS, en u heeft geen recht om dat internetprotocoladres te gebruiken, behalve zoals toegestaan door AIS naar eigen goeddunken en volledige discretie.

Algemene bepalingen

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en AIS met betrekking tot de AIS-diensten en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en AIS. AIS behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Elke nieuwe versie van de overeenkomst zal op onze website worden weergegeven, samen met de datum waarop deze van kracht wordt, die nooit minder zal zijn dan 30 (dertig) dagen na de datum waarop deze voor het eerst wordt gepubliceerd. U dient regelmatig onze website te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Elk gebruik van uw AIS-diensten na de effectieve datum van een dergelijke wijziging wordt geacht acceptatie door u van die wijziging te vormen.

Het niet afdwingen door AIS van enige bepaling van deze Overeenkomst mag niet worden opgevat als afstand van enige bepaling of recht.

Indien een gedeelte van deze Overeenkomst onafdwingbaar wordt geacht, zal het onafdwingbare gedeelte zo veel mogelijk worden uitgelegd in overeenstemming met het toepasselijke recht om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven. De voorwaarden van dit gedeelte zullen overleven bij beëindiging van deze Overeenkomst.

Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, als u:

Nalaten om elk bedrag dat verschuldigd is krachtens deze Overeenkomst te betalen binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning waarin om betaling wordt verzocht: of

Een schending begaan van enige bepaling (anders dan een betalingsverplichting) van deze overeenkomst en, indien een dergelijke schending kan worden hersteld, nalaat een dergelijke schending binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning waarin wordt gevraagd dit te herstellen.

Onder curatele worden gesteld, onder gerechtelijk beheer, in zakelijke herstelprocedures of een soortgelijke beperking, hetzij voorlopig of definitief, hetzij vrijwillig of verplicht.

Het plegen van een handeling die, indien gepleegd door een natuurlijke persoon, een handeling van insolventie zou vormen.

Insolvent worden.

Een compromis sluiten of proberen om over het algemeen een regeling te treffen met een van uw schuldeisers.

Indien er een definitief vonnis tegen u is uitgesproken dat niet binnen 30 dagen na de uitspraak van een dergelijk vonnis is voldaan, dan is AIS gerechtigd, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat zij heeft onder deze Overeenkomst en/of volgens de wet, door middel van schriftelijke kennisgeving deze Overeenkomst onmiddellijk te annuleren of onmiddellijke nakoming te vorderen van al uw verplichtingen, ongeacht of deze voor nakoming verschuldigd zijn, in beide gevallen zonder afbreuk te doen aan het recht van AIS om schadevergoeding te eisen.

De interpretatie en handhaving van deze Overeenkomst zullen worden beheerst door de wetten van de Republiek Zuid-Afrika (met uitzondering van de regels inzake rechtskeuze).

U stemt in met de jurisdictie van de Zuid-Afrikaanse rechtbanken.

AIS-diensten worden geleverd vanuit Johannesburg, Zuid-Afrika, en deze overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan in Johannesburg.

Kennisgevingen die vereist zijn door deze Overeenkomst moeten schriftelijk zijn en kunnen worden bezorgd door persoonlijke aflevering, e-mail, als deze per post wordt verzonden, moeten de kennisgevingen worden verzonden via een express postdienst, of per aangetekende post met ontvangstbevestiging, waarbij alle portokosten en kosten zijn vooruitbetaald, en worden geacht te zijn ontvangen op de 5de werkdag na verzending. E-mails en faxen worden geacht te zijn ontvangen op de werkdag waarop ze zijn verzonden als ze vóór 16.00 uur op die dag zijn verzonden, of de volgende werkdag als ze na 16.00 uur op een werkdag zijn verzonden, of als ze zijn verzonden op een dag die geen werkdag is.

Factureringsvoorwaarden van AIS Grafisch & Webdesign

Algemeen

AIS zal u op verzoek voorzien van een gespecificeerde rekening of factuur, of wanneer dit als onderdeel van de aan u geleverde diensten is gespecificeerd.

Rekeningen dienen 7 dagen vóór de datum die vermeld staat op de factuur die is uitgegeven door AIS (“vervaldatum”) te worden betaald. Waar AIS-diensten door u zijn gemachtigd om namens u fondsen te innen, behouden AIS-diensten zich het recht voor om dit te doen binnen zeven dagen voor de vervaldatum. AIS-diensten behouden het recht om, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 werkdagen, een kredietlimiet op te leggen aan een van haar klanten wanneer zij dit nodig acht.

AIS-producten en -diensten worden niet pro rata berekend.

AIS zal u een dienst verlenen, zoals door u gekozen, voor de periode (“de Termijn”) die overeenkomt met het betalingsplan dat specifiek is voor u, of zoals anders gespecificeerd in de algemene voorwaarden van het product met betrekking tot het specifieke product of de specifieke dienst geleverd door AIS. Dit contract wordt automatisch vernieuwd aan het einde van de termijn en elke daaropvolgende vernieuwingsperiode, tenzij het wordt beëindigd.

Gevolgen van niet-betaling

In geval van niet-betaling van een factuur tegen de vastgestelde vervaldatum, zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten die AIS heeft krachtens deze overeenkomst of de wet, behoudt AIS zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor het totale bedrag dat volgens die factuur verschuldigd is.

Er kan een rente van 15% per maand in rekening worden gebracht op alle achterstallige rekeningen.

AIS kan de levering van oude en nieuwe diensten aan u stopzetten, opschorten of volledig stopzetten en de huidige door u gehouden diensten beëindigen als betaling van een factuur niet wordt voldaan voor de vervaldatum of als een aanvraag voor zakelijke herstelprocedures of liquidatie wordt ingediend door of tegen de klant, of als de klant zijn bedrijf beëindigt of de intentie aankondigt om dit te doen.

Indien de levering van nieuwe diensten wordt gestopt of de bestaande diensten worden beëindigd overeenkomstig artikel 6, wordt het volledige openstaande saldo onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Indien u het verschuldigde bedrag volledig betaalt, kunt u uw bestaande diensten laten reactiveren en ook nieuwe diensten aanschaffen.

Als u verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, zal AIS het volledige achterstallige bedrag indienen voor incasso. In geval van overdracht van de rekening aan een externe incassobureau, zullen alle kosten die hiermee gepaard gaan voor uw rekening zijn.

In geval van opschorting wegens niet-betaling behoudt AIS zich het recht voor om een “niet-betaling” pagina op uw domein te plaatsen. Bovendien zal de DNS van uw domein ongewijzigd blijven totdat volledige betaling voor het openstaande saldo op uw account is ontvangen.

Houd er rekening mee dat administratiekosten van toepassing zijn als uw account wordt opgeschort vanwege niet-betaling.

Indien de voorkeurswijze van betaling die u gebruikt EFT is, is het uw uitsluitende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw betalingen worden gedaan met de juiste begunstigdenreferentie zoals aangegeven op alle facturen. Het niet naleven hiervan kan leiden tot een onjuiste toewijzing van uw betaling, wat tot gevolg kan hebben dat de dienst wordt onderbroken omdat de rekening is opgeschort wegens niet-betaling.

Indien de hosting van een domein of jaarlijkse registratiekosten gedurende meer dan een maand niet worden betaald, behoudt AIS zich het recht voor om het domein volledig te verwijderen uit het domeinregister en om hosting en hostingbestanden (inclusief e-mails, website en enige andere documentatie) van onze servers te verwijderen, zonder kennisgeving of back-upbestanden.

Het is niet de verantwoordelijkheid van AIS om back-ups te maken van e-mails, websites of andere bestanden die klanten mogelijk op hun hostingruimte hebben opgeslagen.

Domeinreddingskosten

Indien een lokale domein, bijvoorbeeld CO.ZA of ORG.ZA, verloopt maar binnen de vastgestelde gratieperiode valt, zal een “Domeinreddingskosten” van toepassing zijn na succesvol behoud van het domein na het verstrijken daarvan.

Indien een lokale domein, bijvoorbeeld CO.ZA of ORG.ZA, verloopt en buiten de vastgestelde gratieperiode valt, zal ook een “Domeinredding” van toepassing zijn wanneer het domein succesvol wordt behouden na het verstrijken daarvan.

Indien een internationaal domein verloopt maar binnen de vastgestelde gratieperiode valt, zal een “Domeinreddingskosten” van toepassing zijn indien het domein behouden blijft na het verstrijken daarvan. In gevallen waarin we meer in rekening worden gebracht dan het voorgeschreven minimumtarief door de registrar, zullen deze kosten worden doorberekend aan de klant.

Betalingsmethoden en -kosten

AIS accepteert de volgende betalingsmethoden: Creditcard (MasterCard, Visa), EFT en directe EFT. Wij raden aan om betalingen te doen via creditcard of EFT en directe EFT. Op deze manier heeft u minder kans om uw maandelijkse betalingen te vergeten.

Er wordt een verwerkingskosten (incl. btw) in rekening gebracht voor alle teruggekeerde automatische incasso’s.

Het land van de handelaar op het moment van het aanbieden van betalingsopties aan de kaarthouder is de Republiek Zuid-Afrika en de transactievaluta is de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR).

Terugbetalingen

AIS zal alleen een klant terugbetalen in het geval dat hun rekening een positief saldo heeft.

AIS zal elke maandag een geautoriseerde terugbetaling aan klanten verwerken.

Annuleringen

Let op dat we standaard op basis van het einde van de looptijd werken en, als u een dienst annuleert, zal de dienst worden beëindigd aan het einde van uw huidige factureringsperiode.

Domeinen komen in aanmerking om automatisch te worden verlengd voor een extra termijn van één jaar bij het verstrijken. Hernieuwingsmeldingen worden voor de vernieuwing verzonden, en annuleringen kunnen vóór de vernieuwingsdatum worden uitgevoerd.

Downgrades

Definitie: “Een downgrade treedt op wanneer u uw huidige pakket wijzigt naar een pakket met lagere kosten.”

Voorbeeld: Het wijzigen van een Corporate-account naar een Business-account zou worden beschouwd als een downgrade.

We vereisen melding van downgrades op of vóór de 20e van elke maand, zodat de downgrade van kracht wordt vanaf de eerste dag van de volgende maand. Als u deze kennisgeving niet verstrekt, wordt u in de volgende maand het tarief in rekening gebracht voor het bestaande pakket.

Geschillenbeslechting

Algemene geschillenbeslechting

De Partijen zullen proberen alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst op te lossen in de geest van samenwerking en met een oplossingsgerichte mentaliteit, zonder formele procedures en in overeenstemming met de verschillende geschillenbeslechtingsprocedures die worden aangeboden.

Indien het geschil niet wordt opgelost, volg dan de algemene klachtenprocedure zoals voorgeschreven door ICASA voor alle klachten, behalve factureringsgeschillen.

U dient een algemene klacht te richten aan info@augmentitsolutions.co.za en de klacht moet vergezeld gaan van het volgende:

Uw volledige gegevens en contactgegevens.

Uw relatie met AIS en eventuele toepasselijke klantreferenties.

Een verklaring van de reden of redenen voor de klacht, met voldoende details om ons in staat te stellen deze te beoordelen; en

Alle relevante bewijsstukken of documentatie die u wilt indienen ter ondersteuning van uw klacht.

Volgens de ICASA Code of Conduct Regulations is AIS verplicht om:

Ontvangst van uw klacht binnen 3 werkdagen te bevestigen en

Een uitkomst voor de klacht vast te stellen en deze aan u te communiceren binnen 14 werkdagen.

Doorverwijzing van klachten naar ICASA

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de klacht, heeft u het recht om deze te escaleren naar ICASA. Als ICASA niet in staat is om de kwestie op te lossen, kan deze worden doorverwezen naar het ICASA Klachten en Compliance

Commissie voor arbitrage.

Houd er rekening mee dat volgens de ICASA Gedragscodevoorschriften 2008 u ons 14 dagen moet toestaan om de kwestie op te lossen voordat u het recht heeft om uw klacht te escaleren naar

ICASA.

ICASA kan op de volgende manieren worden gecontacteerd:

Email: consumer@icasa.org.za

Om contactgegevens van ICASA in uw regio te vinden, kunt u terecht op: https://www.icasa.org.za/pages/contact-us

Elk geschil dat niet op die manier kan worden opgelost, zal worden onderworpen aan bindende arbitrage op schriftelijk verzoek van een van beide partijen. De arbitrage zal plaatsvinden in Zuid-Afrika. Indien enige juridische actie toelaatbaar is onder

indien een juridische actie wordt ingesteld om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, met name het recht om geld te innen dat verschuldigd is op onbetaalde facturen, zal de in het gelijk gestelde partij gerechtigd zijn om redelijke

advocaatkosten en onkosten die zowel op het niveau van de rechtbank als in beroep zijn gemaakt, te herstellen. De bepalingen van dit artikel zullen van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.

Geschilbeslechting betreffende facturering

Doel van deze procedure

Deze procedure legt de verplichtingen van AIS en de Klant vast bij het oplossen van een geschil over facturering, inclusief hoe geschillen over facturering moeten worden ingediend en hoe deze

daarna zullen worden afgehandeld.

Het doel van de AIS Procedure voor de afhandeling van factureringsgeschillen is om zowel de belangen van de Klant als die van AIS te dienen door duidelijke regels en

procedures vast te stellen die moeten worden gebruikt wanneer er geschillen over facturering optreden.

Definities

“Een geschil over facturering” betekent een situatie waarin een klant te goeder trouw verklaart dat zijn factuur onjuiste kosten, betalingen of aanpassingen bevat.

“Een kennisgeving van een geschil over facturering” betekent een kennisgeving die door de Klant wordt ingediend in overeenstemming met deze Procedure.

“Procedure voor geschillen over facturering” en “deze Procedure” verwijzen naar deze Procedure voor geschillen over facturering voor het starten en oplossen van geschillen over facturering.

“Een factuuronderzoek” verwijst naar de situatie waarin de Klant informatie of verduidelijking zoekt met betrekking tot een factuur, inclusief, maar niet beperkt tot, het vragen om verduidelijking van kosten of bronnen van gebruik. Voor de

Ter voorkoming van misverstanden, dit is geen geschil over facturering.

“Een werkdag” betekent elke dag behalve een zaterdag of zondag, of een feestdag die als zodanig wordt waargenomen in de Republiek Zuid-Afrika.

“Een klacht” betekent een uiting van ontevredenheid of grievance gemaakt door een klant, maar omvat geen verzoek om informatie. Een klacht is geen geschil over facturering.

Algemeen

Elke vergoeding die op een factuur (het onderwerp van een geschil over facturering) is vastgelegd en die niet wordt ingediend volgens deze Procedure, moet volledig worden betaald aan AIS op de vervaldatum van de

factuur.

Voor alle duidelijkheid erkennen en zijn de partijen het erover eens dat:

Een bedrag dat niet in geschil is (“Onbetwistbaar Bedrag”) mag om welke reden dan ook niet worden ingehouden (inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer dat bedrag op een factuur staat samen met een Betwist Bedrag).

Alleen geschillen over facturering kunnen de procedure voor de behandeling van geschillen over facturering activeren (en het mogelijke recht om betaling van betwiste bedragen aan AIS op te schorten, zoals hieronder uiteengezet).

Vragen en klachten over facturering vormen geen geschillen over facturering en activeren de procedure voor de behandeling van geschillen over facturering niet. Vragen over facturering moeten worden gericht aan info@augmentitsolutions.co.za, terwijl klachten worden behandeld onder de

AIS Klachtenafhandelingsprocedure.

Houd er rekening mee dat AIS geen enkele factureringsgeschil zal behandelen dat is gebaseerd op het ongeoorloofde gebruik van de diensten of het ongeoorloofde gebruik van de diensten door een derde partij, het is uw

Het is uw verantwoordelijkheid om de toegang tot de diensten die u ontvangt te beschermen en deze te gebruiken op de manier zoals uiteengezet in de toepasselijke algemene voorwaarden.

Verplichtingen van de klant om eerst deze procedure te gebruiken

Als huidige of voormalige klant van AIS stemt u ermee in dat AIS ernaar zal streven om een eventueel geschil over facturering gedurende 14 werkdagen op te lossen

voordat u een geschil indient bij een derde partij, creditcardmaatschappij of bank. AIS vereist en u gaat ermee akkoord dat het de eerste optie is bij geschillen over facturering. Als AIS een chargeback of andere omgekeerde betaling van een derde partij, creditcardmaatschappij of bank namens u ontvangt voordat AIS is geïnformeerd of de gelegenheid heeft gehad om een oplossing te vinden,

Kans om het probleem op te lossen, AIS heeft het recht om te innen voor de verleende diensten en eventuele kosten die verband houden met die geschillen.

Niet alle factureringsgeschillen kunnen naar tevredenheid van de klant worden opgelost. Nadat deze procedure is uitgeput, kan een klant proberen een derde partij, een creditcardmaatschappij of een bank te gebruiken om het geschil op te lossen.

geschil. Niettemin behoudt AIS het recht om enige verleende diensten of verschuldigde vergoedingen te innen. Indien AIS niet in staat is om terug te draaien

Indien AIS geen betwiste bedragen kan terugvorderen bij een derde partij, een creditcardmaatschappij of een bank, zal AIS het volledige achterstallige bedrag ter incasso indienen.

De periode waarin factureringsgeschillen kunnen worden gestart

Een kennisgeving van een factureringsgeschil kan op de vereiste wijze worden ingediend tot 60 dagen na de datum van de relevante factuur.

Omstandigheden waarin betaling van een betwist bedrag mag worden opgeschort.

U mag alleen betaling van een betwist bedrag opschorten wanneer AIS ten minste 5 werkdagen voor

de vervaldatum vermeld op de desbetreffende factuur ontvangt.

Kennisgeving van factureringsgeschil

Een factureringsgeschil kan alleen geldig worden gestart door het indienen van een geldige kennisgeving van factureringsgeschil via de Klantenzone.

Factuurnummer en datum.

Het betwiste bedrag (‘het betwiste bedrag’).

Het bedrag dat niet wordt betwist (‘het niet-betwiste bedrag’).

Alle volledige details van het geschil; en

Elk relevant bewijsmateriaal of documentatie die u wilt indienen ter ondersteuning van uw klacht.

Reactie op kennisgeving van factureringsgeschil

Volgens de ICASA Gedragscode Regels is AIS verplicht om de ontvangst van uw klacht binnen 3 werkdagen te bevestigen.

AIS zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van factureringsgeschil reageren, waarbij de reactie een van de volgende vormen kan aannemen:

Een afwijzing van de kennisgeving van factureringsgeschil op basis van het feit dat:

De kennisgeving van factureringsgeschil niet binnen 60 dagen na de datum van de relevante factuur door AIS is ontvangen.

De kennisgeving van factureringsgeschil bevat niet alle informatie zoals uiteengezet in clausule 11 van deze Procedure voor Factureringsgeschillen of is niet ingediend volgens sectie 10.

De klant heeft geen betaling gedaan (en heeft geen recht om betaling op te schorten) op grond van de bepalingen van secties 61, 62.1 en 67 van deze Procedure.

AIS heeft bevestiging van de klant dat het geschil waarover de kennisgeving van factureringsgeschil gaat, is opgelost.

De klant betwist de kosten op grond van het feit dat de klant geen toestemming heeft gegeven voor het specifieke gebruik van de diensten door een andere persoon; of

AIS gelooft redelijkerwijs dat de klant geen geldig geschil heeft over de kosten.

Een verzoek om informatie of documentatie van de klant die redelijkerwijs nodig is om AIS te helpen beslissen.

de zaak. De klant zal dergelijke informatie of documentatie zo snel mogelijk verstrekken, en de looptijd van de 14 werkdagen zoals hieronder vermeld, wordt opgeschort totdat dit is gebeurd.

door AIS is ontvangen.

Een beslissing over het factureringsgeschil en de redenen voor deze beslissing.

Doorverwijzing naar het hoger management

Als u niet tevreden bent met de reactie van AIS onder sectie 84 van de Procedure voor Factureringsgeschillen, moet u AIS hiervan op de hoogte stellen (“SM-verzoek”).

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van AIS’s antwoord dat u de zaak naar het Senior Management (‘SM’) wilt verwijzen. Onder voorbehoud van uw naleving van deze clausule tweeënzeventig van de.

actureringsgeschillenprocedure, beide partijen gaan akkoord:

Zorg ervoor dat SM de geschil binnen 7 werkdagen na ontvangst van het SM-verzoek door AIS oplost, maar in ieder geval niet later dan 14 werkdagen na het indienen van.

de factureringsgeschillenmelding.

Elke beslissing van SM zal definitief zijn en bindend voor beide partijen.

Beide partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat als AIS geen melding van u ontvangt volgens deze clausule 72, dan wordt aangenomen dat het factureringsgeschil heeft.

Is opgelost door het antwoord dat is gegeven onder sectie 72 en AIS zal geen verdere verplichtingen hebben over het factureringsgeschil.

De resolutie, Overeenkomst van Bepaling

Als is bepaald onder AIS’s antwoord onder sectie 84 of waar SM het eens is over een resolutie of een beslissing neemt onder sectie 85, moet u een betwiste betaling doen.

Bedrag, u moet binnen 5 werkdagen na de datum van de vaststelling het betwiste bedrag betalen.

Als is bepaald onder AIS’s antwoord onder sectie 85 of waar SM het eens is over een resolutie of een beslissing neemt onder sectie 85 dat AIS.

Moet de betwiste kosten intrekken of een eerder betaalde betwiste kosten terugbetalen, AIS moet dit zo snel mogelijk doen:

Als is bepaald onder AIS’s antwoord onder sectie 84 of waar SM het eens is over een resolutie of een beslissing neemt onder sectie 85 dat AIS.

Moet de betwiste kosten intrekken of een eerder betaalde betwiste kosten terugbetalen, AIS moet dit zo snel mogelijk doen:

Crediteer elk betwist bedrag dat al door u is betaald.

Waar een resolutie of bepaling wordt gemaakt door clausules 74.1 of 74.2, dan, onder voorbehoud van het feit dat een van beide partijen voldoet aan de betalingsverplichtingen zoals gespecificeerd in dergelijke resolutie of bepaling, de facturering.

“Het geschil wordt geacht te zijn opgelost en AIS zal geen verdere verplichtingen hebben over het factureringsgeschil.

Effect van deze procedure op voortgezette dienstverlening.

AIS zal geen dienst die aan u wordt geleverd en die het onderwerp is van een factureringsgeschil, afsluiten of nadelige incassoprocedures nemen of te late betalingsboetes of kosten opleggen.

Tijdens het proberen op te lossen van een factureringsgeschil dat is ingediend volgens deze Procedure en totdat AIS een beslissing heeft genomen en dit aan u heeft meegedeeld.

We behouden ons echter het recht voor om dergelijke maatregelen onmiddellijk te nemen:

Waar een beslissing over het factureringsgeschil is genomen en aan u is meegedeeld; of.

Waar u heeft aangegeven dat u uw factuur of rekening niet kunt betalen of heeft gefaald of het onderwerp bent van een aanvraag bij de rechtbank voor faillissement of liquidatie of anderszins een formele.

Regeling met uw schuldeisers.

Onder voorbehoud van het bovenstaande blijven de rechten en verplichtingen van elke partij onder de Factureringsgeschillenprocedure van kracht in afwachting van de oplossing van een Factureringsgeschil dat is ingeroepen onder deze Factureringsgeschillenprocedure. Voor de.

Ter voorkoming van twijfel omvat dit dat AIS het recht blijft houden om de dienst door AIS Graphic & Web Design te beëindigen of op te schorten.

De rechten van de studio onder de overeenkomst die u heeft met AIS.

Onder voorbehoud van het bovenstaande blijven de rechten en verplichtingen van elke partij onder de Factureringsgeschillenprocedure van kracht in afwachting van de oplossing van een Factureringsgeschil dat is ingeroepen onder deze Factureringsgeschillenprocedure. Voor de.

Ter voorkoming van twijfel omvat dit dat AIS het recht blijft houden om de dienst door AIS te beëindigen of op te schorten.

Rechten onder de overeenkomst die u heeft met AIS.

Vertrouwelijkheid

Geen van beide partijen mag informatie die tijdens enig proces onder deze Procedure van de andere partij is verkregen, gebruiken voor een ander doel dan de oplossing van het betreffende factureringsgeschil.

Geschillen over overschrijding

Mocht u een overschrijdingskosten willen betwisten, dan kunt u dit doen door de Procedure voor Factureringsgeschillen te volgen en een onderzoek naar overschrijding aan te vragen.

Mocht de overschrijding echter nauwkeurig zijn (binnen een marge van 5%), dan wordt er een eenmalige vergoeding van R150,00 per domein/server op uw account toegepast.

Verzoek om verzoening of historische informatie/rapportage

Mocht u een verzoening op uw account willen laten uitvoeren, dan kunt u er een aanvragen door de Procedure voor Factureringsgeschillen te volgen.

Mocht de verzoening echter aantonen dat het account nauwkeurig is (binnen een marge van 5%), dan wordt er een eenmalige vergoeding van R160,00 per verzoening op uw account toegepast. Mocht u een historisch verzoek hebben

Here is the translation in Dutch: “Informatie die elke maand voor u beschikbaar wordt gesteld via de Klantzone, uw Hosting controlepaneel, of een van de beheerinterfaces die aan u worden verstrekt, een eenmalige administratiekosten van

R150,00 per verzoek zal op uw account worden toegepast.

Verwijzing van factureringsgeschillen naar ICASA

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de klacht, heeft u het recht om deze te escaleren naar ICASA. Here is the translation in Dutch: “Als ICASA de zaak niet kan oplossen, kan deze worden doorverwezen naar de Klachten- en Nalevingscommissie van ICASA voor

Adjudicatie.

ICASA kan op de volgende manieren worden gecontacteerd:

Telefoon: (011) 566 3000,

Fax: (011) 444 1919 of

Email: consumer@icasa.org.za.

Gebruik van account houder informatie

Gebruik van account houder informatie voor promotionele doeleinden

AIS kan uw naam en contactgegevens opnemen in directories van AIS-serviceabonnees om het gebruik te promoten.

Van de diensten door potentiële klanten. Echter, AIS is niet gemachtigd om uw naam, handelsmerken of andere identificerende persoonlijke informatie af te drukken in enige andere reclame of

promotiemateriaal zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik van consumentenkredietinformatie van de rekeninghouder

De partijen nemen op dat AIS van plan is informatie bekend te maken aan derden (inclusief geregistreerde kredietbureaus) betreffende uw betalingsgeschiedenis en accountstatus, en

U geeft hierbij toestemming aan AIS om alle consumentenkredietinformatie en vertrouwelijke informatie over u te verzamelen en te behouden om de doeleinden van AIS te vervullen.

klantinformatie over consumentenkrediet aan derden, inclusief kredietbureaus zoals Compuscan; en u heeft toestemming gegeven aan AIS om te voorzien in

kredietbureau met deze gegevens. De kredietbureaus zijn tevens gemachtigd om de gegevens naar hun database te uploaden en deze te delen met hun abonnees zoals toegestaan volgens de wetgeving.

Domeinregistratieovereenkomst

Door de 100% aanbetaling van uw domeinregistratie en de hosting voor de eerste maand te betalen, accepteert u deze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u de domeinregistratie heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

overeenkomst van onze externe domeinpartner die hier te vinden is

Om deze doelen te bereiken, hebben we uw deelname en medewerking nodig, zelfs als u sommige van de elementen of ontwerpterminologie niet volledig begrijpt (waarvoor we ons zullen inspannen om duidelijk te maken). Uiteindelijk,

We kunnen alleen bereiken wat we mogen bereiken; de kwaliteit van het resultaat zal in hoge mate afhangen van de kwaliteit van uw deelname.

*Door de aanbetaling te betalen, stemt de klant in met de algemene voorwaarden van AIS zoals vermeld in dit document, tenzij anders overeengekomen.

**Hierbij begrijpt de klant dat zij geen gedrukt Vertrouwensakkoord Document zullen ondertekenen, tenzij dit wordt gevraagd, maar door de aanbetaling voor het project te betalen, stemmen zij in met de bovenstaande Algemene Voorwaarden. (Zoals ook

zoals vermeld op alle offertes en facturen)

Websitetakeover & Eigendom

Zodra de klant de resterende 50% van een websiteproject betaalt, wordt de website hun eigendom. De klant ontvangt beheerdersaanmeldingen om de website naar wens te bewerken en aan te passen.

AIS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de website van de klant vanaf het moment dat de klant de beheerdersaanmelding en het wachtwoord ontvangt.

Eventuele fouten die zich kunnen voordoen, storingen of nalatigheid van de gebruiker zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Kosten die kunnen ontstaan om fouten te herstellen of websitefouten op te lossen, zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Tenzij de klant AIS betaalt voor een SLA (Service Level Agreement) om de website te onderhouden, is het bovenstaande van toepassing en ontheft AIS van elke verantwoordelijkheid om de website te onderhouden.

De SLA zal ook tarieven en verantwoordelijkheden dienovereenkomstig vaststellen.

Website Plugins

AIS is niet verantwoordelijk voor het bijwerken of onderhouden van WordPress, WooCommerce of enige plugins van derden. Tenzij de klant een doorlopende SLA heeft ondertekend en betaald, zijn de licenties voor plugins

niet vernieuwd of bijgewerkt.

Als de klant het onderhoud van de website overdraagt aan een externe ontwikkelaar, worden het bijwerken, licenseren en onderhouden van plugins overgedragen aan ofwel de klant of een externe bedrijf. AIS ziet af van de

verantwoordelijkheid voor het onderhouden, betalingen doen of vernieuwen van betaalde plugins.

Als licenties verlopen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om nieuwe abonnementen aan te schaffen. De kosten voor deze plugin-abonnementen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

De SLA zal ook tarieven en verantwoordelijkheden dienovereenkomstig vaststellen.

Websitetechnologie

WordPress wordt gedefinieerd als open-source CMS-software, waardoor de technologie in de loop der tijd zal worden bijgewerkt en voortdurend zal veranderen.

Als de taal van uw website of de technologie waarop deze draait wordt bijgewerkt tot het punt waarop uw oorspronkelijke website niet meer werkt of niet meer compatibel is, bent u als klant verantwoordelijk voor hetzij upgraden of herbouwen van de

website naar een geschikt technologisch niveau. AIS kan een offerte leveren voor het herbouwen of upgraden van uw website.

AIS is niet verantwoordelijk voor websites of systemen die kunnen falen als gevolg van technologie-updates. Gebruikte plugins die mogelijk ‘genuld’ worden als gevolg van technologie of technische beperkingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van AIS.

verantwoordelijkheid.

Wij adviseren klanten ten zeerste om websites elke drie jaar te upgraden of opnieuw te bouwen met de nieuwste technologie. Of om een SLA te ondertekenen voor het onderhouden en bijwerken van de website en plugins.

De SLA zal ook tarieven en verantwoordelijkheden dienovereenkomstig vaststellen.

Hostingtechnologie die voortdurend wordt bijgewerkt vanwege beveiligingsproblemen en prestatieverbeteringen kan ook leiden tot systeemstoringen als de website-technologie niet regelmatig wordt bijgewerkt. AIS adviseert klanten om

te hosten bij een gerenommeerde hostingdienstverlener.

Het monitoren en controleren van de beschikbaarheid van websites valt niet onder de verantwoordelijkheid van AIS, tenzij er een SLA is ondertekend en overeengekomen is om de beschikbaarheid te monitoren. AIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitval van uw website, verlies van

verkeer of inkomsten in verband met uitval of fouten die zich kunnen voordoen.

Klanten worden geadviseerd om monitoring uit te voeren of monitoringoplossingen in te schakelen om ervoor te zorgen dat hun website of systeem operationeel is.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de website regelmatig te testen, evenals tekstprocessen zoals online aanvraagformulieren, live chat-systeem en e-commerce-functionaliteit.

“AIS ziet af van elke verantwoordelijkheid om technische of gebruikerservaringstechnologieën verder te monitoren of te testen nadat de website live is gegaan en aan de klant is overgedragen, tenzij dit is overeengekomen in een Service Level Agreement.

Service Level Agreement

Service Level Overeenkomsten zijn alleen geldig als volledig betaald en de rekening is bijgewerkt. Elke uitstaande geldbedragen tegen de klantenrekening zal de overeenkomst en alles wat AIS eraan verbindt, tenietdoen.

Een SLA kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker of de klant. Neem contact op met AIS voor meer informatie.

Contact

Need some help?

Never been easier to get your project up and running.
Contact us if you need more assistance or if anything is unclear.