Even geduld a.u.b.
Menu
Land
Zuid-Afrika
Adres
12 Lockheed St, Impala Park, Johannesburg, 1459
E-mail
info@augmentitsolutions.co.za
Telefoon
+27 76 942 1814
Sociale media:
Taal:
temp image 038
Slider Navigation
AUGMENT IT SOLUTIONS

PRIVACY BELEID
PRIVACY GEWAARBORGD

Breng je ideeën tot leven met ons fantastische
team van web- en app-ontwikkelaars."
Scroll naar beneden
Ons portfolio

Wat u moet weten

Dit privacybeleid beschrijft onze beleidslijnen en procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de dienst gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en Definities
Interpretatie
De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze dienst of delen van onze dienst.

Bedrijf (aangeduid als ‘het Bedrijf’, ‘Wij’, ‘Ons’ of ‘Onze’ in deze Overeenkomst) verwijst naar Augment IT Solutions, 11.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast vele andere toepassingen.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Land verwijst naar: Zuid-Afrika

Dienst verwijst naar de website.
voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde partijen, bedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de Dienst te faciliteren, namens het Bedrijf de Dienst te verlenen, diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst of het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of afkomstig zijn van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, indien van toepassing.

Website” verwijst naar Augment IT Solutions, toegankelijk via Augment IT Solutions.


Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser automatisch verzendt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat.
Volgtechnologieën en cookies.

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte volgtechnologieën zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden, en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken, kunnen het volgende omvatten:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze dienst niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast om cookies te weigeren, kan onze dienst cookies gebruiken.

Webbeacons. Bepaalde secties van onze dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbeacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die het het Bedrijf bijvoorbeeld mogelijk maken om gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het bijhouden van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen ‘Persistent’ of ‘Sessie’-cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.
We gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële Cookies
Type: Sessie Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze Cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en het frauduleuze gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten die u heeft aangevraagd niet worden geleverd, en we gebruiken deze Cookies alleen om u die diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving van Cookiesacceptatie
Type: Blijvende Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies
Type: Blijvende Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u telkens wanneer u de website gebruikt, uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u onze Cookies Policy of het gedeelte over cookies in ons Privacybeleid raadplegen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze dienst.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die beschikbaar zijn voor u als geregistreerde gebruiker.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, items of diensten die u heeft gekocht, of van elk ander contract met ons via de dienst.

Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere equivalente vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief beveiligingsupdates wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diegene die u al heeft gekocht of waarin u interesse heeft getoond, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons te behandelen en te beheren.

Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, verkoop, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van al dan niet al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopende onderneming of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het beoordelen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze dienst, producten, services, marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Met dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en analyseren, en om contact met u op te nemen.
Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel ervan door een ander bedrijf.
Met dochterondernemingen: We kunnen uw informatie delen met onze dochterondernemingen, in welk geval we van die dochterondernemingen zullen eisen dat zij deze Privacyverklaring naleven. Dochterondernemingen omvatten onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Met andere gebruikers: Wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in openbare gedeelten met andere gebruikers, kan deze informatie worden bekeken door alle gebruikers en mogelijk publiekelijk worden verspreid buiten de dienst.
Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel openbaar maken met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zover dit nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan geldende wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.
Het bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het bedrijf en op andere locaties waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan, en kan worden onderhouden op, computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.
Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie, houdt in dat u akkoord gaat met die overdracht.
Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid, en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Handhaving van de wet
Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).
Andere wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting
De rechten of eigendommen van het bedrijf te beschermen en verdedigen
Mogelijke wangedrag in verband met de dienst voorkomen of onderzoeken
De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek beschermen
Beschermen tegen juridische aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is voor ons belangrijk, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ons inspannen om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen
Onze dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.
Als we afhankelijk moeten zijn van toestemming als een wettelijke basis voor de verwerking van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Koppelingen naar andere websites
Onze dienst kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een koppeling naar een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken.
Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van externe websites of diensten.

Veranderingen in dit Privacybeleid
We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en/of een opvallende melding op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en we zullen de ‘Laatst bijgewerkt’-datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.
U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid periodiek te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht op het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Per e-mail: info@augmentitsolutions.co.za
Door deze pagina op onze website te bezoeken: contacteer ons pagina.

Contact

Heb Je hulp nodig?

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om je project van start te laten gaan.

Neem contact met ons op als u meer hulp nodig heeft of als iets onduidelijk is.